porodniška za brezposelne

Ali brezposelni nosečnici pripada porodniška za brezposelne?

Izguba službe je neprijetna situacija, ki onemogoči ali zaustavi dosego zastavljenih ciljev. Kadar izgubi službo eden od staršev, se velikokrat zamajejo poprej trdni družinski temelji, ker brezposelnost zareže neposredno v materialno varnost družine.

In če se težavam nenapovedano pridruži še nosečnost, ki bi morala prinesti v družino veselje ob pričakovanju novega člana, dobi zgodba dodatno žalostno konotacijo.
Prvo vprašanje, katero si starša najprej zastavita, je zagotovo ali jima pripada porodniška za brezposelne.

Finančne rešitve države kot porodniška za brezposelne

Četudi se zdi prejemanje denarnega nadomestila v času po rojstvu otroka samoumevno, se vsekakor zakomplicira v primeru brezposelnosti. Porodniška za brezposelne je odvisna od tega ali je brezposelnost dolgotrajna oziroma ali se zgodi po daljšem obdobju zaposlitve.
Nosečnica lahko v času brezposelnosti na Centru za socialno delo zaprosi za:

 • starševski dodatek
 • starševsko nadomestilo: materinsko, očetovsko oziroma starševsko nadomestilo, ki ga ureja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, pripada staršem, ki so bili v zadnjih treh letih zaposleni najmanj 12 mesecev. Pravico do denarnega nadomestila imajo osebe, katerih delodajalec je plačeval vse prispevke in s tem z zakonom določena zavarovanja ter imajo pravico do dopusta. Znesek nadomestila je enak 100% povprečne plače posameznika v zadnjih 12 mesecih.
 • enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka: do nje imajo pravico vsi starši s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki tu tudi dejansko živijo. Pravico uveljavlja eden od staršev največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda. Namenjena je nakupu osnovne opreme za novorojenčka.
 • otroški dodatek
 • denarna socialna pomoč
 • izredna socialna pomoč
 • subvencija najemnine
 • kritje stroškov zdravstvenega zavarovanja
 • pomoč, ki jo ponujata Rdeči križ in Karitas

porodniška za brezposelne

Starševski dodatek je porodniška za brezposelne

Vloge, ki jih bo bodoča mamica izpolnjevala in so povezane s prejemki v času porodniške, bo oddajala na bližnjem Centru za socialno delo.

»Porodniška za brezposelne« je lahko starševski dodatek, za katerega zaprosijo starši, ki po rojstvu otroka niso upravičeni do prejemanja starševskega nadomestila. Starševski dodatek ima mati pravico prejemati 77 dni od rojstva otroka, v kolikor imata ona in otrok v Sloveniji stalno prebivališče in tu tudi dejansko prebivata. Do prejemanja starševskega dodatka ima (pod enakimi pogoji kot mati) pravico tudi oče, če mati zapusti otroka oziroma je trajno ali začasno nesposobna za nego in varstvo otroka oziroma umre. Očetu se pravica sorazmerno skrajša, v kolikor je mati pravico delno izrabila.

Pravica do starševskega dodatka traja 365 dni od rojstva otroka in se podaljša v primeru rojstva dvojčkov, rojstva več hkrati rojenih otrok, rojstva nedonošenčka, rojstva otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo ter rojstva novega otroka, v kolikor starša že vzgajata 2 ali več otrok v starosti do prvega razreda osnovne šole.

Pravico do starševskega dodatka mora mati uveljavljati 30 dni pred predvidenim datumom poroda in najkasneje 30 dni po rojstvu otroka. Oče lahko uveljavlja pravico najkasneje 30 dni po nastanku dogodka, ki je razlog za pridobitev pravice.

Pravica preneha s tistim dnem, ko pogoji niso več izpolnjeni. Višina starševskega dodatka je usklajena z višino osnovnega zneska minimalnega dohodka. Izplačuje se enkrat mesečno.

Preostale oblike finančne pomoči kot porodniška za brezposelne

Na Centru za socialno delo lahko brezposelna nosečnica zaprosi še za ostale oblike finančne pomoči, ki bodo porodniška za brezposelne kot jo na splošno razumemo:

 • otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka
 • denarna socialna pomoč
 • izredna socialna pomoč je namenjena kritju izrednih stroškov vezanih na preživetje, ki jih z lastnimi prihodki ne moremo pokriti
 • subvencija najemnine
 • kritje stroškov zdravstvenega zavarovanja je vezano na upravičenost do denarne socialne pomoči
 • druge oblike pomoči humanitarnih ustanov: Karitas, Rdeči križ,…

Vse vloge so na voljo na spletu v pdf obliki. Izpolnijo se lahko elektronsko ali pisno v natisnjeni obliki. V navodilih so navedene priloge, ki jih je potrebno predložiti.
Po oddaji in priznanju pravic z izdano odločbo je potrebno vse nadaljnje spremembe pravočasno javljati z Obrazcem za sporočanje sprememb in novo vlogo.

Članki iz iste kategorije: