pravo

Pravo: veda, ki pomembno vpliva na sodobno družbo

Simbol ženske z zavezanimi očmi – pravica. To je glavno načelo, ki ga zastopa pravo – veda, ki se je razvijala vse od prvih človeških civilizacij pa do danes. Ta namreč določa pravila, ki urejajo najpomembnejše odnose v določeni družbi, zato si brez njega dostojno urejene demokratične države sploh ne moremo predstavljati. Temeljna naloga prava je namreč omejevanje vladarjevega samovoljnega odločanja, s tem pa oblast v roke dobi ljudstvo. Tako države po vsem svetu že stoletja ohranjajo pravično in dostojnemu bivanju primerno življenjsko okolje. Znano je tudi, da imajo socialno in družbeno najrazvitejše države najbolj popolno urejen pravni sistem, ki omogoča nepristransko reševanje nastalih težav in zagotavljanje nedotakljivosti demokracije.

Pravo kot temelj vsake stabilne države

V prvi vrsti je potrebno poudariti dejstvo, da je pravo izredno široka veda, ki pokriva najrazličnejša družbena področja. Njegova pravila in zakoni namreč služijo različnim namenom, kot celota pa zagotavljajo civiliziranost družbe. Tako na primer kazensko pravo pomaga pri vzdrževanju miru ter prispeva k urejenosti in stabilnosti sistema. Sodna oblast kot predstavnik zakona skrbi za mirno in civilizirano reševanje sporov. Stvarno in obligacijsko pravo omogočata nemoteno poslovanje državnih in lastniških podjetij ter tako zagotavlja zdravo gospodarsko aktivnost. Ključno vlogo pri omejevanju moči države proti posamezniku in vzdrževanju svobode ljudstva pa igra javno pravo.

pravo

Vej v pravu je seveda še veliko več, vendar pa lahko že sedaj zaključimo, da je študij prava temu primerno izredno razgiban. Prvenstveno je namenjen vsem, ki želijo družbi zagotoviti boljši jutri, se boriti za pravično obravnavo vseh državljanov in morda celo spreminjati svet. Nedvomno pa boste z odločitvijo zanj pridobili številna nova in uporabna znanja, ki vam bodo koristila na različnih področjih.

Spoznajte pravo, odkrijte svojo strast

Preden se odločite za študij prava, je zelo pomembno, da vsaj nekoliko razjasnite, kaj vas zanima in veseli. Bi radi pomagali ljudem pri reševanju medsebojnih sporov, zastopali podjetja in njihove interese, sodelovali pri odkrivanju gospodarskih afer ali zaplavali v mednarodne vode? Seveda to ne pomeni, da morate svojo pot začrtati že na samem začetku – večina študentov namreč svojo strast spozna šele tekom samega študija. Vsekakor pa si lahko določite nekaj tistih vej prava, kjer se najbolj vidite. Tako bo tudi vaše udejstvovanje tekom študija bolj natančno vodilo do zastavljenega cilja.

Za lažjo orientacijo smo za vas pripravili pregled panog, na katere se deli ta bogata veda, katere temelji segajo vse do starega Rima.

Prva velika veja je civilno pravo, ki se dotika državljanov in razreševanja njihovih  sporov ali pravnih problemov.   Hkrati je to tudi edina panoga, ki dovoljuje, da se o njegovih pravilih v mejah zakona odločajo stranke same. Deli se na:

 • obligacijsko,
 • stvarno,
 • dedno,
 • družinsko,
 • delovno.

Veja javnega prava se ukvarja z javnim interesom vseh državljanov in se deli po področjih dela na:

 • ustavno,
 • upravno,
 • kazensko,
 • gospodarsko,
 • socialna varnost,
 • mednarodno.

Druga pomembnejša delitev prava pa je na materialno in postopkovno.

Študij prava – naložba v kariero in boljšo družbo

Če se je tudi v vas ob branju zgornjih vrstic prebudila neka posebna iskrica ali pa se s študijem prava že dlje časa spogledujete, potem je morda ravno sedaj prava priložnost, da stopite na pot do svoje pravne kariere. V okviru Kataloškega inštituta se lahko vpišete na Fakulteto za pravo in poslovne vede. Ta vam nudi izredni študij prava, ki ustvarja nove visoko izobražene generacije pravnikov. Gre za magistrski program, ki traja dve leti in poteka v skladu z Bolonjskim procesom.

študij prava
Izredni študij prava vam je na voljo na Katoliškem inštitutu.

Glavni cilj fakultete je, da vsem študentom omogoči vrhunsko šolanje ter pridobivanje velike količine kvalitetnih in uporabnih znanj. K izpopolnjenosti študija prava še dodatno pripomore pester nabor možnosti za sodelovanje na mednarodnih izmenjavah, ki potekajo v sklopu programov ERASMUS+ in CEEPUS. Ker je Katoliški inštitut izredno aktiven na mednarodnem področju, svojim študentom med drugim omogoča številne izmenjave med katoliškimi univerzami iz celega sveta. Tesno prepletanje med teoretičnim in praktičnim načinom učenja pa je tisto, ki k vpisu vsako leto privabi izjemno veliko število bodočih pravnikov – ljudi, ki bodo odgovorni za spremembe na bolje. Ste med njimi tudi vi?

Program magistrskega študija prava

Izredni študij prava na Fakulteti za pravo in poslovne vede traja štiri semestre, kar skupno nanese dve leti. Obsega 120 ECTS točk, ki jih pridobite z uspešno opravljenimi predmeti. Ker je program zasnovan po pravilih bolonjskega procesa in je primerljiv s programi v državah Evropske unije, lahko brez težav del študija opravite tudi v tujini. Po uspešno dokončanih obveznostih ter napisani in zagovarjani magistrski nalogi pridobite naziv magister prava. To pa je nedvomno odlična odskočna deska v vaši karieri.

Z dokončanim magistrskim študijem prava so vam odprta prav vsa vrata na domačih in tujih tleh. Lahko se zaposlite v najrazličnejših pravnih panogah, tisti najbolj ambiciozni pa svoj podiplomski študij nadaljujete z doktorskim – bodisi na domačih fakultetah ali tujih najbolj priznanih visokošolskih zavodih.

Poleg obveznih predmetov, so vam na voljo številni izbirni predmeti, ki vam omogočijo spoznati različne veje in pravna področja. Študentje pa lahko svoja obzorja širijo tudi na različnih mednarodnih sodelovanjih in izmenjavah, kot je na primer ERASMUS+. Te pa zagotovo sodijo v sam vrh med obogatitvenimi dejavnostmi, saj sodelujoči pridobijo številne nove izkušnje, ustvarijo nepozabne spomine in pridobijo zlata vredne kontakte. Med samim opravljanjem študija vam je na voljo specializirana knjižnica, ki se lahko pohvali s pestrim izborom gradiv s področij podjetništva, ekonomije, financ, prava ter filozofije in etike.

Uporabne informacije

Za vpis na pravo morate izpolnjevati določene pogoje, ki so določeni na podlagi veljavne zakonodaje. Poudariti velja, da se lahko v 1. letnik magistrskega študija prava vpišejo tisti študentje, ki imajo zaključen triletni univerzitetni ali visokošolski strokovni program s področij prava, ekonomije, poslovnih, organizacijskih ali upravnih ved, ovrednotenega s 180 ECTS. Medtem ko se lahko neposredno v 2. letnik vpišejo vsi diplomanti štiriletnega univerzitetnega študijskega programa s področij prava, ekonomije, poslovnih, organizacijskih ali upravnih ved, ovrednotenega z 240 ECTS.

Pomembna je tudi omemba pogojev za napredovanje v višji letnik, ki velevajo, da mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu 45 KT (kreditnih točk) predhodnega letnika. Sicer se lahko v višji letnik pod posebnimi pogoji vpiše tudi tisti študent, ki ni dosegel predpisanega števila kreditnih točk. Študent lahko med študijem enkrat ponavlja letnik, a mora tudi zato izpolnjevati določene pogoje. Študij naj bi sicer zaključili v določenem predviden času, lahko pa tudi predčasno.

Magistrski program pravo je plačljiv program, cena letnika znaša 1900 eur. Na fakulteti pa vam omogočajo tudi možnost pridobitve štipendije v obliki oprostitve plačila. Vse natančnejše uradne informacije vam bodo z veseljem posredovali odgovorni na Fakulteti za pravo in poslovne vede.

Več kot le magisterij

Magistrski naziv ni le skupek črk, ki okronajo vaše ime na vratih pisarne. Za njim stoji veliko več – trud, bdenje ob knjigah pozno v noč, zbrano reševanje izpitnih pol in nestrpno pričakovanje rezultatov ter seveda neskončno število nasmehov in solz. Izredni študij vam ne bo dal le poglobljenega razumevanja domačega in mednarodnega prava, ampak vam bo podaril nekaj več, saj vas bo naučil razumeti družbo. Spoznali boste temeljne etične norme, ki definirajo človečnost kot vrednoto, srečali se boste z različnimi ustavno-pravnimi normami, človekovimi pravicami in popolnoma jasno vam bo postalo, zakaj je borba za njih tako zelo pomembna.

študij prava

Preizkusili in izpopolnili se boste v javnem nastopanju, ki je za pravnike še kako pomembno, svoje komunikacijske veščine pa boste trenirali v sklopu timskega dela z ostalimi študenti. In nenazadnje boste od študija odnesli toliko, kot si boste sami želeli. Dopustite si le, da znanje sprejmete odprtih glav.

Članki iz iste kategorije: