Pravičnost dosežena – krediti v švicarskih frankih razglašeni za nične

Vrhovno sodišče je sprejelo sodno odločbo, s katero je razglasilo, da so kreditne pogodbe v švicarskih frankih nične in da bo nočna mora številnih Slovencev – krediti v švicarskih frankih – kmalu zaključena. Ta sodna odločba se nanaša na kredite, sklenjene med letoma 2004 in 2008. Pri presoji je sodišče upoštevalo pomanjkljivo dolžnost banke, da […]

Pravičnost dosežena – krediti v švicarskih frankih razglašeni za nične Read More »