Vse, kar morate vedeti pred nakupom sončne elektrarne

V prispevku vas bomo vodili korak za korakom skozi proces izgradnje sončne elektrarne. Prispevek bo odgovoril na vsa vprašanja, ki se pojavijo na poti od začetne ideje do končne izvedbe od tega, kako pridobiti elektro soglasje za sončno elektrarno, kakšen je izračun moči sončne elektrarne do kako izvesti priklop sončne elektrarne na omrežje. Pomagali vam bomo razumeti in upoštevati vse pomembne dejavnike, kot so izbira opreme in lokacije, ter pojasnili, zakaj se splača sončna elektrarna. Tu smo, da vam pomagamo na poti do uspešne izgradnje sončne elektrarne.

Investirajte v prihodnost – neodvisnost od visokih stroškov električne energije in državna subvencija

Z namestitvijo sončne elektrarne si zagotavljate brezplačno električno energijo, ki jo potrebujete za ogrevanje, hlajenje in ostale potrebe. Investicija v sončno elektrarno se povrne v približno 7 do 8 letih, kar pomeni, da po tem času ne boste imeli več stroškov za električno energijo. S tem postanete neodvisni od spreminjajočih se cen električne energije. Sončna elektrarna je tudi strateška usmeritev države in zato država zagotavlja subvencijo v višini 180 evrov na kilovat instalirane moči sončne elektrarne, hkrati pa so na voljo tudi ugodni krediti z subvencionirano obrestno mero. To pomeni, da lahko s prihranki pri stroških električne energije enostavno odplačujete svojo investicijo.

Proizvajajte svojo električno energijo – program za vgradnjo sončne elektrarne za male potrošnike

Za male potrošnike je na voljo program za vgradnjo sončne elektrarne, ki vam omogoča, da neodvisno proizvajate električno energijo. Zato je smiselno izbrati tako velikost sončne elektrarne, da sončna elektrarna pokrije vašo letno potrebo po električni energiji. Ob koncu leta se izračuna razlika med porabljeno in proizvedeno količino električne energije. Če je bila sončna elektrarna učinkovita in je proizvedla več elektrike, kot ste jo porabili, vam višek ne bo plačan. Zato je pomembno, da se opravi izračun moči sončne elektrarne in se izbere ustrezno velikost sončne elektrarne, da ne porabite več energije, kot jo proizvajate, a tudi, da ne boste imeli neizkoriščenih kapacitet.

Izračun moči sončne elektrarne – enostavna in natančna metoda

Če želite izračunati letno porabo električne energije, obstajata dve možnosti. Prva možnost je, da seštejete zadnjih 12 položnic za električno energijo in tako dobite letno porabljeno količino električne energije v kWh. Druga možnost je, da porabo izračunate, če poznate podatek o povprečni mesečni porabi v kWh ali povprečni mesečni strošek el. energije v € in ceno električne energije. Na koncu lahko dobite vašo letno porabo električne energije.

Ocena letne porabe električne energije za vse planirane električne potrošnike.

Če imate namen vgraditi še dodatne električne potrošnike, kot so toplotna črpalka, električni avto, IR ogrevanje, električni radiatorji, klimatske naprave, savna, potem je potrebno k trenutni letni porabi prišteti še te vrednosti. Z izračunom potrebne grelne moči toplotne črpalke, skupne električne moči vseh grelnih teles za IR ogrevanje, povprečne porabe električne energije za vožnjo z električnim avtomobilom in letne porabe električne energije za ostale potrošnike, lahko dobite skupno predvideno letno porabo električne energije za vse planirane električne potrošnike.

Sončna elektrarna
Sončna elektrarna – moč sonca za zdravo okolje in gospodarstvo.

Letna poraba električne energije za ogrevanje s toplotno črpalko bo odvisna od grelne moči toplotne črpalke, grelnega števila toplotne črpalke, in časa trajanja ogrevalne sezone. Podobno velja za letna poraba električne energije za ogrevanje z električnimi grelnimi telesi, kjer bo odvisna od skupne električne moči vseh grelnih teles in časa trajanja ogrevalne sezone. Letna poraba električne energije za vožnjo z električnim avtomobilom pa bo odvisna od letnega števila prevoženih kilometrov in povprečne porabe električne energije na 100 km. Skupno lahko vsote vseh teh vrednosti za dobite predvideno letno porabo električne energije za vse planirane električne potrošnike. Ko imamo izračunano letno porabo električne energije lahko določimo izračun moči sončne elektrarne.

Idealna namestitev in učinkovitost sončne elektrarne za maksimalno proizvodnjo električne energije

Sončna elektrarna je najbolj učinkovita, ko sonce sije na celice pod kotom 90°. To lahko dosežemo s sistemi, kjer se nagib in usmeritev sončnih celic prilagaja smeri sonca. V primeru, ko so celice fiksno vgrajene na strehi (trenutno edino subvencionirano s strani Ekosklada), se njihova učinkovitost spreminja glede na usmerjenost sonca. Idealna lega je, če je streha usmerjena proti jugu in ima nagib približno 35°C. To je idealno za poletje, ko sta čas obsevanja in moč sončnega obsevanja največja. V poletnih mesecih, od aprila do avgusta, zato pridobimo največ električne energije. Vendar, ker večina obstoječih objektov nima idealne strehe, je potrebno izračunati, koliko električne energije lahko pridobimo iz 1 kW nameščene moči modulov na dani strehi.

Povezane omejitve za izgradnjo sončne elektrarne

Za izgradnjo sončne elektrarne so določene omejitve, ki jih moramo upoštevati. Te omejitve so naslednje:

  • Omejitve električnega omrežja – Glede na moč glavnih varovalk je definirana tudi maksimalna možna moč sončne elektrarne, ki jo lahko vgradite. To morate upoštevati, ko izvajate izračun moči sončne elektrarne.
  • Razpoložljiva površina strehe – Če nimate dovolj velike strehe, ne morete vgraditi sončne elektrarne s želeno velikostjo. Tudi to morate upoštevati, ko izvajate izračun moči sončne elektrarne. Če imate letno porabo večjo, kot lahko vgradite sončno elektrarno, glede na trenutno moč varovalk, lahko le-te seveda povečate, če omrežje to dopušča. Vendar pa lahko upravljavec električnega omrežja, na dani lokaciji, dovoli tudi manjšo moč od navedene, v primerih, ko električno omrežje na dani lokaciji ne dopušča večjih obremenitev.

Izbira lokacije za sončne celice – od omejitev do idealne usmeritve

Zagotovo lahko postavimo sončne celice naše sončne elektrarne na več različnih lokacij, vendar je potrebno upoštevati določene omejitve, da bi dosegli učinkovito investicijo s hitrim vračilom. Sončna elektrarna naj bo idealno usmerjena proti jugu, za druge smeri pa je potrebno upoštevati, da zahtevajo več modulov za enako moč. Namestitev proti severu ni priporočljiva, saj je čas sončnega obsevanja na tej strani precej kratka. Najboljša izbira bi bila streha stanovanjskega objekta, vendar pa je postavitev na strehe drugih objektov tudi možna, vendar se bo stopnja DDV povečala na 22%. Če želimo postaviti sončno elektrarno na talne površine, to ni subvencionirano in se obračuna po višji stopnji DDV.

Optimiziranje postavitve sončne elektrarne – izkoriščanje maksimalne moči z upoštevanjem omejitev

Učinkovitost sončnih celic se neprenehoma izboljšuje. Sončna elektrarna trenutno omogoča, da  na en kvadratni meter dobimo moč do 200 W. To pomeni, da je lahko na 56 kvadratnih metrov strehe nameščena sončna elektrarna moči 11,2 kW. Vendar, v praksi potrebujemo večjo površino strehe, saj so moduli standardne pravokotne oblike in zato ne moremo izkoristiti celotne razpoložljive površine. Ovire, kot so okna, dimniki in zračniki, na strehi lahko tudi dodatno omejujejo možnosti namestitve modulov.

Sončna elektrarna
Sončna elektrarna – naša naložba v zeleno prihodnost.

Optimizacija prostora za sončne celice – ključ do uspešne investicije v sončno elektrarno

Učinkovita uporaba prostora za sončne celice je ključna za uspešnost investicije v sončno elektrarno. Bisol standardni moduli imajo dimenzije 100 x 165 cm in 100 x 200 cm, ki omogočajo optimalno izkoriščanje strešne površine. Module se lahko namesti tako pokončno kot ležeče. Pri postavitvi modulov je pomembno upoštevati, da ne smejo biti preko robov strehe in da moramo paziti, da bo 10 cm prostora na vseh straneh modulov. Če obstaja pohodna površina pod streho, kjer bo sončna elektrarna, potem so linijski snegolovi obvezni, saj zagotavljajo varnost za ljudi pod streho. Potrebno je tudi upoštevati minimalne odmike modulov od snegolovov.

Predizris strehe – ključen korak pri načrtovanju sončne elektrarne.

V prvi fazi, ko se pripravlja izris strehe, moramo na merilu narisati celotno streho in vse ovire, ki bi jih morda lahko ovirale pri namestitvi sončne elektrarne. Ovire, kot so dimniki, okna, zračniki itd. moramo vključiti v naš meril, tako da bo jasno, kje so in kako bi lahko vplivale na namestitev sončne elektrarne. Nato na razpoložljivo površino strehe vrišemo »pravokotnike« sončnih celic, katerih dimenzije so 1×1,67m. Module lahko postavijo tako pokončno kot ležeče. Ležeča namestitev modulov bo v nekaterih primerih zahtevala dodatno podkonstrukcijo, kar bo pomenilo večjo višino odmika od strehe in višjo končno ceno sončne elektrarne.

Pomembno je, da imamo v mislih tudi prostor za pritrdilne sponke na daljših stranicah modulov. Ta dodatni prostor mora znašati 2 cm, da bo zagotovljena trdno pritrditev modulov. S pravilnim izrisom bodo ugotovili, ali lahko na dano strešno površino namestijo potrebno število modulov za dosego želene moči sončne elektrarne.

Postopek namestitve sončne elektrarne – koraki do uspešnega projekta

Pred samo namestitvijo sončne elektrarne, je potrebno opraviti številne korake, da bo postopek potekal gladko. Naslednji opis prikazuje celoten postopek, kako se izdela sončna elektrarna:

  • Ogled objekta: Preden se lotijo projekta, je pomembno, da opravijo ogled objekta, kjer bo namestitev sončne elektrarne. Ta korak omogoča definiranje vseh podrobnosti in določanje najboljšega načina za namestitev sončne elektrarne.
  • Priprava ponudbe: Po opravljenem ogledu objekta, pripravijo ponudbo z vsemi detajli in informacijami, ki so potrebne za samo namestitev sončne elektrarne.
  • Potrditev ponudbe: Ko je ponudba pripravljena, jo morate potrditi, da se lahko nadaljuje z naslednjimi koraki.
  • Priprava vlog in dokumentacije: Potrebno je pripraviti vse potrebne vloge in dokumentacijo, da lahko pridobite Elektro soglasje za sončno elektrarno in subvencije.
  • Strojna in elektro montaža: Po pridobljenem soglasju in dokumentaciji se lahko lotijo montaže sončne elektrarne.
  • Električni priklop: Po montaži, upravljavec električnega omrežja izvede priklop sončne elektrarne na omrežje.
  • Povezava na internet: Sončna elektrarna se poveže na internet in seznanite se z njeno uporabo.

Te korake je potrebno izvesti, da bo namestitev sončne elektrarne potekala gladko in da bo zagotovljeno učinkovito in nemoteno delovanje elektrarne.

Celovita storitev za dokumentacijo projekta sončne elektrarne – brez skrbi za vas!

Izvajalci bodo poskrbeli za vso potrebno dokumentacijo za vaš projekt sončne elektrarne. Njihov tim bo pripravil vso potrebno dokumentacijo za IDZ, Elektro soglasje za sončno elektrarno, Ekosklad (tako za subvencijo kot kredit, če je to potrebno), novo pogodbo z elektrodistributerjem, navodila za obratovanje sončne elektrarne, izjave in vloge za naročilo priklopa sončne elektrarne preko Elektra, ki nato priklop sončne elektrarne na omrežje, kot tudi zagotavljajo povezavo na internet in vnos kod za izris načrta postavitve sončne elektrarne. Vaša naloga bo le podpisati določene dokumente.

Postopek za elektro soglasje

Elektro bo obravnaval vloge za izdajo soglasja za priključitev (t.j. elektro soglasje za sončno elektrarno) skozi upravni postopek. Da bi lahko podjetje izdalo elektro soglasje za sončno elektrarno, mora vlagatelj priložiti ustrezne dokumente. Če se želi vlagatelj priključiti za novo gradnjo, je potrebno k vlogi priložiti idejno zasnovo ali projekt, ki ustreza zakonskim predpisom. V primeru elektrifikacije obstoječega objekta, mora vlagatelj priložiti tudi redni izpisek iz zemljiške knjige, ki dokazuje lastništvo objekta. Dokument mora biti datiran v okviru datuma vloge. Če je lastnikov več, morajo vsi podati izjavo o soglasju za priključitev. Prav tako mora biti priložen načrt parcele ali katastrski načrt.

Priklop sončne elektrarne na omrežje

Investitor mora preden začne z gradnjo sončne elektrarne, pridobiti soglasje za priklop sončne elektrarne na omrežje s strani sistemskega operaterja distribucijskega elektroenergetskega omrežja (SODO). Soglasje za priklop sončne elektrarne na omrežje vključuje določene pogoje za priključitev in velikost elektrarne, glede na mesto priključitve na omrežje.

Izvajalec del lahko pridobi soglasje namesto investitorja, vendar mu lahko pripada plačilo za opravljeno storitev, tudi če soglasje ne bo izdano. Zato je inšpektorat priporoča, da potencialni investitorji sami pridobijo soglasje pri distributerju električne energije pred podpisom pogodbe z izvajalcem, da se prepričajo o možnostih za priključitev načrtovanega objekta na elektroenergetski sistem.

Investirajte v sončno elektrarno – povrne se v roku 7-8 let z močnejšimi in učinkovitejšimi moduli

Cene za sončne module se stalno spreminjajo in lahko za isto ceno kupite močnejše in učinkovitejše module. Povprečna cena za kompleksno izvedbo sončne elektrarne je okrog 1000 € na kilovat moči elektrarne. Pri manjših elektrarnah (manj kot 11 kW) lahko cena nekoliko narašča, medtem ko lahko pri večjih elektrarnah cena pade. Končna cena je vedno odvisna tudi od vrste strešne kritine, zahtevnosti in potrebne konstrukcije, kot tudi drugih elementov projekta. Poleg tega lahko za vaš projekt prejmete subvencijo v višini 180 € na kilovat moči sončne elektrarne. Na primer, za 11,2 kW sončno elektrarno boste prejeli 2016 € subvencije.

Po odbitku subvencije se vam bo investicija v sončno elektrarno povrnila v roku 7-8 let. Če pa se odločite za ugoden kredit preko Ekosklada, boste v tem času plačevali enak obrok kot trenutno plačujete za električno energijo. Po približno 8 letih bo vaša investicija poplačana in od takrat naprej boste imeli neomejeno količino električne energije brez dodatnih stroškov, razen mesečnega pavšala za priključnino in prispevka za OVE.

Sončna elektrarna
Sončna elektrarna – kontrolirajmo našo energijsko prihodnost.

Celovita podpora pri vlogi za subvencijo in kredit

V ponudbi podjetja vam ponujajo celovito podporo pri vlogi za subvencijo in kredit na Ekosklad. To pomeni, da vam bodo pomagali pri pripravi vse potrebne dokumentacije in zagotovili, da bo vaša vloga popolna in izpolnjuje vse zahteve in da bo vaša sončna elektrarna čimprej izdelana.

Vedeti morate, da subvencija na Ekoskladu znaša 180 € na kW moči sončne elektrarne. Če imate na primer 11,2 kW sončno elektrarno, bo ta subvencija znašala 2016 €. Poleg subvencije, na Ekoskladu ponujajo tudi ugoden kredit za izvedbo sončne elektrarne. Obrestna mera tega kredita znaša trimesečni euribor + 1,3%, z najmanjšo višino kredita v znesku 1500 € in najdaljšo odplačilno dobo 10 let. Vse potrebne informacije o subvenciji in kreditu, kot tudi razpis, so na voljo na spletni strani Ekosklada. Obisk te strani lahko vedno posodobi vaše informacije v zvezi s kreditom in subvencijo.

Enostavno vzdrževanje in učinkovito spremljanje sončne elektrarne s pomočjo internetne aplikacije

Za pravilno delovanje sončne elektrarne ni potrebno veliko vzdrževanja. Le redno pregledovanje vsake dve leti in čiščenje modulov z vodo, če je potrebno, sta priporočena. To je še posebej pomembno na lokacijah z veliko prahu ali zračnega onesnaženja. Poleg tega imajo na voljo učinkovito spremljanje delovanja sončne elektrarne preko internetne aplikacije. Ta omogoča hiter pregled vseh funkcij elektrarne in hitro reagiranje, če se pojavijo kakršne koli napake. Na voljo so nam tudi koristni podatki o trenutni moči elektrarne, proizvedeni energiji, kot tudi o delovanju posamičnih modulov.

Članki iz iste kategorije: