Pravičnost dosežena – krediti v švicarskih frankih razglašeni za nične

Vrhovno sodišče je sprejelo sodno odločbo, s katero je razglasilo, da so kreditne pogodbe v švicarskih frankih nične in da bo nočna mora številnih Slovencev – krediti v švicarskih frankih – kmalu zaključena. Ta sodna odločba se nanaša na kredite, sklenjene med letoma 2004 in 2008. Pri presoji je sodišče upoštevalo pomanjkljivo dolžnost banke, da kreditojemalcu pojasni pogoje posojila.

Banka je bila seznanjena s potencialno škodljivimi posledicami

Sodno sodišče je ugotovilo, da je bila banka dolžna, da se zaveda potencialnih škodljivih posledic za kreditojemalca, kljub temu da se to morda ni dejansko izkazalo. Sodišče je ugotovilo tudi pomembno neravnotežje med banko in kreditojemalcem. Banka ni zadostno pojasnila pogojev posojila v švicarskih frankih, kar predstavlja nepošten pogodbeni pogoj.

Krediti v švicarskih frankih

Odločba vrhovnega sodišča je zavezujoča za nižja sodišča

Pomembno je, da nižja sodišča spoštujejo odločbo vrhovnega sodišča kot precedenčni primer. To pomeni, da so sodne odločbe vrhovnega sodišča glede kreditov v švicarskih frankih obvezne za nadaljnje primere. Vse obstoječe precedense je treba upoštevati kot pravne vire in dosledno spoštovati.

Pomanjkanje obveščenosti kreditojemalca o valutnem tveganju

Tožba v zvezi s kreditno pogodbo v švicarskih frankih se osredotoča na dejstvo, da kreditojemalec ni bil ustrezno obveščen o obsegu valutnega tveganja, ki je bilo vključeno v takšno pogodbo. Kreditojemalec ni bil seznanjen z neomejenim tveganjem, povezanim s spremembami v vrednosti švicarskega franka. Poleg tega so bili krediti v švicarskih frankih v večini primerov slabo zavarovani v korist kreditojemalca.

Valutno tveganje in osveščenost kreditojemalca

Če bi bil kreditojemalec ustrezno obveščen o valutnem tveganju, ki ga prinašajo krediti v švicarskih frankih, in njegovih posledicah, bi verjetno sprejel drugačno odločitev glede kreditne pogodbe v švicarskih frankih. Povečanje vračila celotnega kredita in plačevanje obresti zaradi sprememb v vrednosti švicarskega franka je bilo nesorazmerno v primerjavi z izbiro domače valute. Kreditojemalec bi ob vseh informacijah verjetno izbral drugačno možnost.

Neravnotežje med banko in kreditojemalcem

Poleg nesorazmerja pri valutnem tveganju, so v tožbah poudarili tudi očitno neravnotežje med banko in kreditojemalcem v zadevi krediti v švicarskih frankih. Banka je imela močnejšo pogajalsko pozicijo in prevladovala v pravicah ter obveznostih. To je ustvarilo neravnovesje med pogodbenimi strankami.

Banka ni ustrezno pojasnila posledic kreditne pogodbe v švicarskih frankih

Če bi banka pravilno posredovala informacije o posledicah, ki izhajajo iz spremembe vrednosti tuje valute in kako se v takem primeru obveznosti po kreditni pogodbi drastično povečajo, bi kreditojemalec verjetno izbral drugačno možnost. Ni realno pričakovati, da bi kreditojemalec sklenil pogodbo v tuji valuti, če bi mu bili predstavljeni vsi relevantni podatki s strani banke.

Banka ni izpolnila svoje dolžnosti po pojasnjevanju

Banka je opravljala svojo pojasnilno dolžnost na nepošten način, saj ni na zadosten način pojasnila ali informirala kreditojemalca o vseh posledicah in pasteh, ki jih prinašajo krediti v švicarskih frankih. Če bi bili razkriti vsi podatki in okoliščine te vrste kreditne pogodbe, kreditojemalec verjetno ne bi sklenil takšne pogodbe. Na žalost pa banka ni razkrila vseh pomembnih informacij, zaradi česar je bil kreditojemalec ujet v past. Krediti v švicarskih frankih so tako kreditojemalcem povzročili veliko težav.

Banka ni strokovno in profesionalno podala pomembnih informacij

Banka ni na ustrezen način in z dobro strokovnostjo podala pomembnih informacij kreditojemalcu, ki je sklepal kredit v tuji valuti. Kreditojemalec ni bil ustrezno informiran o ekonomskih učinkih spremembe tečaja, ki lahko vplivajo na vrednost njegovih obveznosti, ki jih je prevzel na podlagi kreditne pogodbe v švicarskem franku.

Postopek za visoko odškodnino v primeru kreditov v švicarskih frankih

Visoka odškodnina Planinšec vam lahko učinkovito pomaga pri pravnem zastopanju na področju posojilnih pogodb v švicarskih frankih. Njihova storitev vključuje pomoč pri sestavljanju premoženjsko-pravnega zahtevka s pomočjo vrhunskih bančnih ekonomistov in pravnih strokovnjakov. Zagotavljajo natančne izračune nastale škode zaradi preplačila obveznosti kredita v tuji valuti v primerjavi s situacijo, če bi bila kreditna pogodba sklenjena v domači valuti namesto v švicarskih frankih. Postopek izpeljejo brezplačno, plačilo honorarjev se izvede šele ob koncu postopka, in samo v primeru, če jim uspe doseči poravnavo z banko. Za več informacij jih kontaktirajte.

 

Članki iz iste kategorije: