oporoka

Oporoka in dedovanje: Ustvarjanje trajnega zapuščinskega načrta

Oporoka je dokument, na podlagi katerega se premoženje pokojnika prenese na njegove dediče. Dedovanje na podlagi oporoke je urejeno v veljavnem zakonu o dedovanju. Gre za enostransko izjavo zapustnika, v kateri ta izrazi svojo poslednjo željo glede delitve premoženja po svoji smrti. Za veljavnost oporoke je bistveno, da jo sestavi oseba, ki je razsodna in …

Oporoka in dedovanje: Ustvarjanje trajnega zapuščinskega načrta Preberite več »